Asociación Civil 25 de Mayo

Over dit project

Over 25 de Mayo

Asociación Civil 25 de Mayo is een centrum in één van de sloppenwijken van Buenos Aires. Door middel van sport, cultuur en onderwijs werkt ‘25’ aan sociale transformatie. Hun missie is het bijdragen aan sociale verandering en het realiseren van een rechtvaardigere wereld door het creëren van ontmoetingsruimten en mensen een gevoel van ‘belonging’ te geven.

Zij hebben zichzelf de volgende doelen gesteld:

 • het stimuleren van deelname aan sport- en culturele activiteiten die aanzetten tot teamwork, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
 • het genereren van educatieve programma’s die leiders voortbrengen met een kritische en constructieve geest die de nodige vaardigheden in huis hebben om eigen projecten te ontwikkelen.
 • het politieke klimaat beïnvloeden zodat een betere kwaliteit van leven gegarandeerd wordt voor de hele gemeenschap.

Activiteiten

Al voetballend, zingend of dansend leren jongeren op een positieve manier met anderen omgaan. Verder helpen huiswerkbegeleiding en de computerles hen om door te zetten op school. Ze krijgen dankzij de Club mogelijkheden om initiatieven te nemen, nieuwe vaardigheden te leren en ze leren dat hun inzet en ideeën belangrijk zijn. Een gedachte die niet zo vanzelfsprekend is bij jongeren uit zulke arme gebieden, waar de eigenwaarde vaak laag is. Het soort activiteiten dat ’25’ uitvoert is als volgt:

 • voetbal les met als doel jongeren bewust te maken van de waarde van samenwerking als basis voor de versterking van intermenselijke relaties en die met de gemeenschap.
 • dans, visuele kunst en theater: kunst wordt gebruikt als medium voor de artistieke gemeenschapsontwikkeling die de buurtidentiteit versterkt.
 • er worden ruimten ter beschikking gesteld om kennis en debatteervaardigheden te ontwikkelen om daarmee een basis te vormen voor collectieve opbouw. Ook stimuleren zij de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden die van pas komen in gemeenschapsprojecten.

Training

Het trainen van de trainers is al weer even geleden. Zij zijn op dit moment bezig voor tweede keer het programma zelf te geven.

trainers 25 de mayo

Projecten

 • Lokaal krantje
  Ze hebben een lokaal krantje gemaakt met informatie over wat er in de club en in de wijk gebeurt en waarin wisselend steeds bepaalde mensen uit de wijk in het zonnetje worden gezet. Het plan is om dit krantje elke 2 maanden uit te geven. Via dit krantje maken ze tegelijkertijd reclame voor de leiderschapstraining.
 • Promotie van het krantje
  Met de Murga band zijn ze door de wijk gegaan en hebben op strategische plekken zoals de bushalte en het voetbalveld de krantjes uitgedeeld. Dit is heel belangrijk omdat ze er tegenaan liepen dat er veel wantrouwen en geroddel in de wijk is. Door helder te communiceren wat ze doen en hoe ze werken, hopen ze dit te ondervangen en meer steun te krijgen van de buurtbewoners.
 • Fondsenwerving voor de Murga
  Een groepje heeft verschillende fondsenwervingsactiviteiten gedaan om nieuwe tenue’s voor de Murga te kunnen kopen. Ze zijn begonnen met eenvoudige dingen zoals het verkopen van empanadas en hebben daarna ook acties gedaan die meer organisatie vergen zoals een bingo avond een rommelmarkt en een filmavond. Deze activiteiten hadden als extra doel om meer volwassenen naar de club te krijgen, zodat ze zich meer betrokken gaan voelen. Het doel is dat ouders meer gemotiveerd zijn om de maandelijkse bijdrage van hun kinderen te betalen en helpen in de club, maar ook dat ze in het algemeen meer betrokken raken bij hun kinderen.
 • Nieuw voetbalveldje
  Ze hebben een braakliggend veldje naast de club opgeruimd en opgeknapt. Dit wordt nu gebruikt als trainingsveld.
 • Opknappen club gebouw
  Eén van de deelnemers die samen met zijn vader in de bouw werkte wilde nieuwe kleedkamers bouwen, maar het is niet gelukt om daarvoor de fondsen bij elkaar te krijgen. In plaats daarvan hebben ze een actie georganiseerd waarbij veel buurtbewoners hele zaterdagen kwamen helpen met het stuken van de buitenmuren. Daar is daarna een mooie muurschildering op gemaakt.

Overige Projecten

1. Sportmaterialen voor cultureel centrum

2. Schoolbus voor jongerenvereniging

Locatie

Buenos Aires, Argentinië

Categorie
Argentinië