Kari Yu!

Over dit project

Door omstandigheden komen jongeren soms al op vroege leeftijd in aanraking met justitie. Het is ontzettend belangrijk dat zij dan goed begeleid wordt zodat ze re-integreren in de maatschappij en niet verder wegzakken in de criminaliteit. Zowel overheid als verschillende stichtingen in Suriname zetten zich hiervoor in, maar daarbij wordt niet altijd optimaal samengewerkt.

In samenwerking met stichting Libre en Kari Yu! geven wij trainingen aan leiders van overheid en de sociale sector die binnen dit veld actief zijn. In de training leren ze concrete vaardigheden op het gebied van leiderschap, conflicthantering, coaching en communicatie, maar daarnaast zijn de trainingen bedoeld als platform om elkaar te ontmoeten en samen te focussen op de gedeelde doelen. We beogen hierdoor bij te dragen aan een verbeterde samenwerking tussen de organisaties en daarmee een effectievere begeleiding van de jongeren.
Website

Facebook

Categorie
Suriname