Cooperativa La Juanita

Over dit project

Over La Juanita

La Juanita is een coöperatief in één van de achterstandswijken van Buenos Aires die zich inzet om de (sociale) problematiek, vooral op gebied van scholing en werk, in de buurt aan te pakken en wil meer sociale integratie bewerkstelligen. Toen tijdens de grote crisis van 2001 enorm veel mensen werkeloos en afhankelijk werden van een uitkering, besloot een groep mensen in de wijk ‘La Juanita’ dat ze geen uitkering wilde maar werk. Ze weigerden dus geld van de overheid aan te nemen en zetten zelf een gemeenschappelijke bakkerij op. Die bakkerij geeft al 13 jaar werkgelegenheid en doordat ze het brood tegen een sociale prijs verkopen, zorgt het daarnaast dat veel arme gezinnen in elk geval iets te eten hebben.

Activiteiten

La Juanita leert lokale mensen hoe zij kunnen werken in een bakkerij (het maken van ‘pan dulce’ ofwel krentenbrood), een naaiatelier, of een computer reparatiewerkplaats. Zij geven verschillende praktische cursussen die mensen helpen toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. In juni hebben wij dankzij de steun van stichting Wings of Support kunnen bijdragen aan de bouw van een educatief centrum in de coöperatie. Er is een trainingsruimte gebouwd waar korte, hele praktische cursussen gegeven worden die mensen direct kansen geven op werk. Er zijn onder andere trainingen over het repareren van mobiele telefoons, naaien, bouwwerkzaamheden , het gebruik van de PC, cursus tot elektricien of kapper, en voor de kinderen is er naschoolse huiswerkbegeleiding.

Training

Che Amigo heeft vijf van hun mensen opgeleid tot trainer en zij selecteren elk jaar een groep van 20 jongeren om hen te leren een project op te zetten. Veel jongeren die mee hebben gedaan aan het programma ‘Leiderschap in je Community’ gebruiken nu de vaardigheden die ze daar geleerd hebben (spreken voor groepen, plannen, je eigen talenten kennen, etc.) om cursussen te geven in het educatieve centrum. Daarmee stimuleren ze andere jongeren uit de buurt om te leren en ook aan een baan te komen.

trainers la juanita

Projecten

 • Kapperscursus
  2 meiden die de opleiding tot kapster hebben gevolgd zijn begonnen met een cursus tot kapster. Het was eerst de bedoeling om alleen een introductie workshop te geven, maar de belangstelling was zo overweldigend dat ze inmiddels iedere zaterdag cursus geven aan 20 mensen en een wachtlijst hebben met anderen die graag mee willen doen. Ook hebben ze een plan geschreven om een microkrediet aan te vragen om in de coöperatie een kapsalon op te zetten.
 • Traditionele dans
  2 meiden die goed folklore (traditionele dans) kunnen dansen hebben workshops gegeven voor jong en oud uit de buurt.
 • Voetbal voor meer normen en waarden
  Een groep jongens heeft een voetbal toernooi georganiseerd voor de buurt met extra aandacht voor normen en waarden. Vooraf spraken de teams over hoe ze met elkaar willen omgaan op het veld en na afloop werd de wedstrijd tijdens een bar-b-q nabesproken. De organisatoren zijn nu in gesprek met de mensen van 25 de Mayo om bij hen cursus te volgen over Fútbol Callejero. Dat is een alternatief soort voetbal waar 25 de Mayo in gespecialiseerd is, waarbij nog gerichter gewerkt wordt met sociale omgang en normen en waarden.
 • Eindreis
  De cursus is voor een groot gedeelte gegeven op losse zaterdagen in het gebouw van de coöperatie, maar aan het einde van elke module werden 2 trainingsdagen gegeven op een externe locatie met overnachting. Aanvankelijk organiseerde de trainers de reis, maar de laatste reis was helemaal verantwoordelijkheid van de jongeren. Zij moesten zelf locaties afbellen, transport regelen, onderzoek doen naar de mogelijkheden in het gebied, eten kopen en zorgen dat ze binnen het budget bleven. Dit was voor hen allemaal heel erg nieuw, maar ze hebben het er goed vanaf gebracht. Ze hebben op de 2e dag zelfs een excursie georganiseerd waarbij ze konden zweefvliegen. Het was heel ontroerend om te zien hoe ongelofelijk leuk en spannend ze dat vonden. Er gingen letterlijk een nieuwe wereld voor hen open en zo ondervonden ze aan den lijve dat als je doorzet de beloning volgt.

Overige projecten

1. Bouw activiteitencentrum

Locatie

Buenos Aires, Argentinië

Categorie
Argentinië