San Ignacio de Moxos

Over dit project

Over San Ignacio de Moxos

San Ignacio de Moxos ligt in het Amazone gebied in het noorden van Bolivia. Het is er bijna het hele jaar door bloedheet en vochtig en in de natte tijd (december tot en met mei) overstroomt het gebied zo erg dat het alleen nog bereikbaar is per klein vliegtuigje. Het grootste gedeelte van de bevolking leeft daardoor in diepe armoede en redelijk afgescheiden van de rest van de wereld. Grote gezinnen wonen vaak in kleine huisjes samen.

In 2009 heeft een Spaanse stichting geholpen bij het bouwen van een bibliotheek in het centrum van San Ignacio. De bibliotheek is de enige plek waar mensen verbinding hebben met het internet en voor velen is het de enige plek waar ze op computers kunnen werken, boeken kunnen lenen, cursussen kunnen volgen of rustig kunnen studeren.

Hoewel de bibliotheek een enorm potentieel heeft voor de gemeenschap, wordt dit nog niet optimaal benut. Veel mensen voelen een drempel om de bibliotheek binnen te gaan en er worden nog niet zo veel cursussen aangeboden. Onze uitdaging is om te helpen bij het opleiden van het personeel van de bibliotheek en te faciliteren dat de lokale bevolking zich de ruimte toe-eigent.

Activiteiten

Binnen de bibliotheek wordt huiswerkbegeleiding gegeven, computercursussen en sinds kort is er een groep die zich richt op ‘vreedzame huiselijke relaties’ (het tegengaan van huiselijk en seksueel geweld en de empowerment van vrouwen en kinderen). Het programma Leiderschap in je Community van Che Amigo is sinds juli 2014 een belangrijk onderdeel van het programma van de bibliotheek.

Training

Che Amigo werkt al vele jaren samen met de Boliviaanse trainers van W.H.Y. Bolivia. Zij zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het programma ‘Leiderschap in je Community’. Op dit moment worden ze door Che Amigo gecoacht terwijl zij nieuwe trainers opleiden binnen verschillende lokale organisaties, waarvan de Bibliotheek van San Ignacio de Moxos er één is.

Het trainersteam bestaat uit 5 heel gemotiveerde trainers die grotendeels in dienst zijn van de bibliotheek. Het werken met interactieve, participatieve trainingsvormen is behoorlijk nieuw voor ze.  Van juli tot en met november hebben ze module één van het programma gegeven. Tijdens de zomervakantie in december en januari zullen ze deze module opnieuw aanbieden in de vorm van een Summercourse.

trainersteam

De trainers zullen tot en met juli 2015 door W.H.Y. Bolivia begeleid worden. De trainers volgen de workshops eerst als deelnemer. Vervolgens bekijken ze samen met de trainer van W.H.Y. hoe de workshops zijn opgebouwd en oefenen ze deze. Daarna worden ze gecoacht terwijl ze de workshops aan de groep met jongeren geven. Naast dat ze zich zo het programma eigen maken krijgen ze ook specifieke workshops in didactische vaardigheden. Ze leren hier bijvoorbeeld hoe ze deelnemers kunnen stimuleren om actief mee te doen, hoe ze oefeningen op een heldere manier kunnen uitleggen en hoe ze om kunnen gaan met weerstand. Bij de informatie workshops waren meer dan 80 jongeren aanwezig. Uiteindelijk is er een groep van 24 jongeren geselecteerd die inmiddels de eerste module heeft afgerond. De jongeren geven aan graag iets te willen doen voor hun gemeenschap maar niet zo goed te weten waar te beginnen. Er worden maar weinig activiteiten of cursussen aangeboden in dit gebied dus de training is ook belangrijk als plek waarbij jongeren elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen.

Projecten

  • Recreatieve dag
    De deelnemers hebben de eerste module afgerond met een gezamenlijk project; een leerzame en recreatieve dag voor 150 kinderen in de bibliotheek. Iedere subgroep vervulde een taak; versieren van de ruimte, uitnodigen van de kinderen, begeleiden van de activiteiten, logistiek etc. In San Ignacio de Moxos wordt maar zelden iets georganiseerd voor kinderen. Behalve dat de jongeren wilde zorgen dat de kinderen een leuke en leerzame dag hadden, was het ook een belangrijk doel om de bibliotheek meer toegankelijk te maken. Door dit evenement zijn veel ouders en kinderen voor het eerst in de bibliotheek geweest. De hoop en verwachting is dat zij hierdoor meer vertrouwd raken met de ruimte en terug zullen komen om te leren, te spelen of om deel te nemen aan andere activiteiten.
  • Gender bewustwording
    San Ignacio de Moxos heeft een macho cultuur en hoge cijfers van seksueel misbruik en huiselijk geweld. Binnen de bibliotheek is een groep mensen actief om te zorgen voor gezondere relaties tussen mannen en vrouwen. Met steun van een Spaanse universiteit wordt onderzoek gedaan naar de situatie en zullen in 2014 en 2015 bewustwordingsworkshops gegeven worden over deze thema’s. De trainers van W.H.Y. zijn betrokken bij dit project en geven didactische cursussen aan de leden van deze werkgroep.
Locatie

San Ignacio de Moxos, Bolivia

Website

Facebook

Categorie
Bolivia