Verschillende projecten

Over dit project

In Cartagena werken we samen met diverse deelnemers die werkzaam zijn bij verschillende sociale organisaties. Alle organisaties hebben als doel om de leefsituatie voor lokale mensen te verbeteren. Het gaat niet alleen om organisaties die heel concreet activiteiten organiseren in arme wijken voor kinderen en jongeren maar ook om organisaties die bijvoorbeeld het bedrijfsleven stimuleren om duurzamer beleid te voeren, organisaties die de (afro)colombiaanse cultuur promoten, organisaties die in de stad events organiseren over een gezonde levensstijl en een organisatie die persoonlijke ontwikkeling stimuleert d.m.v. yoga, meditatie en retreats. Dit zijn verschillende organisaties: Koinonía, Centro de Cultura AfroCaribe, TuCultura, Commodore, Planeta Azul Caribe, Pescador de Letras, Corajem, Huerta Comunitaria Apolo, Vive Yoga, Fruitatwork, Coworking Cartagena.


Leiderschapstraining:

Deze gemêleerde en enthousiaste groep van allemaal actieve mensen hebben gedurende heel 2017 ons leiderschapsprogramma tweewekelijks gevolgd en de trainingen op hun beurt weer doorgegeven aan de lokale bevolking met wie ze werken, zij het kinderen, jongeren of volwassenen.


Projecten

Fundación Corajem:
Een kleine stichting die is opgericht door de Argentijnse Eugenia. Zij werkt in de zeer arme wijk Villa Gloria en organiseert (naast haar drukke baan) ieder weekend activiteiten en uitjes voor de kinderen uit de wijk. De training helpt haar om meer uit de activiteiten te halen en om de oudere jeugd uit de wijk haar te laten helpen met het organiseren van uitjes en activiteiten. Haar project is dan ook om de stichting meer structuur te geven en meer lokale mensen bij haar stichting te betrekken. Begin 2018 is Eugenia samen met een andere deelneemster van ons programma, Karin, en een jongerenwerker Juan David, begonnen met een intensief leiderschapsprogramma voor de jongeren in de wijk. Iedere woensdag- en zaterdagmiddag vinden de trainingen plaats. Mooi om te zien dat er dergelijke synergieën ontstaan!

Fundación Koinonía:
Een kleine stichting voor meisjes en jonge vrouwen in een arme wijk in Cartagena. De oprichtster Julie Roy werkt hier met hart en ziel aan en geeft het leiderschapsprogramma iedere zondag aan jonge meiden uit de wijk om van jongs af aan hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Julie’s eigen project binnen ons leiderschapsprogramma is zeer geslaagd: het Powerful Girls Project. Daarin heeft ze een werkboek ontworpen waarin verschillende opdrachtjes staan ter versteviging van het zelfvertrouwen van jonge meiden. Ook horen er workshops bij over bijvoorbeeld persoonlijke higiëne, seksuele voorlichting en het ontdekken van je talenten. Che Amigo helpt haar bij het opzetten hiervan.

Fundación TuCultura:
TuCultura heeft als doel om de cultuur en natuur meer onder de aandacht te brengen van de mensen. Er is een grote moestuin in de stad waar ze workshops geven over de omgang met de natuur en het verbouwen van je eigen voedsel. Verder organiseren ze maandelijkse events, zoals het „Festival del Amor” waarin meerdere bewustwordingsworkshops worden gegeven over duurzaamheid.

Co-working Cartagena:
In Cartagena is geen goede werkplaats waar creativiteit, nieuwe sociale ideeën, etc. gedeeld kunnen worden. Laura is deze aan het opstarten en geeft delen van de leiderschapstraining door aan de deelnemers van haar co-working space.

Vive Yoga Cartagena:
Julieth en Karen hebben een plek in Cartagena gecreëerd waar ruimte is voor yoga, meditatie en rust. Zo werken ze met kwetsbare vrouwen uit de wijk Getsemaní en organiseren ze wekelijks „rustige” activiteiten zoals yoga, meditatie en luister-sessies. Bijzonder leerzaam voor deze vrouwen die vaak onder grote stress leven. De training geeft ze handvaten om hun dromen te realiseren en de workshops weer door te geven aan hun eigen kinderen.

Fruitatwork:
Tatiana heeft een klein sociaal bedrijfje opgezet om duurzaamheid bij bedrijven te vergroten. Heel concreet verkoopt zij „een fruitmoment” aan bedrijven om werknemers te stimuleren gezonder te eten. Dat is namelijk niet gewoon in Cartagena en aan goed werkgeverschap wordt ook nog niet echt veel waarde gehecht. De trainingen leren haar om betere gesprekken te kunnen voeren met het lokale bedrijfsleven om goed werkgeverschap een boost te geven.

Fundación Planeta Azul Caribe:
Lizeth Guzman en Markus werken aan het geven van voorlichting aan jongeren voor een schonere leefomgeving. Diverse concrete workshops laten jongeren zien dat ze hun wijken beter kunnen verzorgen. In de trainingen krijgen ze meer zelfvertrouwen en leren ze diverse handige didactische vaardigheden om hun goede en broodnodige werk vorm te geven.

Fundación Commodore
Deze stichting van Lizeth García promoot culturele activiteiten in arme gemeenschappen. Ook heeft ze een intensieve cultuurweek georganiseerd waarin ze ons leiderschapsprogramma doorgeeft aan kansarme jongeren.

Locatie

Website

Facebook

Categorie
Colombia