Gevangenistraining

In samenwerking met het programma ‘A Cielo Abierto’ geeft Che Amigo trainingen ‘Conflicthantering’ in de zwaarbewaakte gevangenis van Lomas de Zamora. Het doel is de gedetineerden handvatten te geven om op een meer constructieve manier om te gaan met conflicten.

Introductie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In de gevangenis van Lomas de Zamora is het leven ongelofelijk zwaar. Cellen die voor 4 personen bedoeld zijn worden vaak bewoon door wel 10 mensen, er is onvoldoende en heel slecht eten. De gevangenen komen bijna zonder uitzondering uit hele thuissituaties vol armoede en geweld en velen hebben geen eerlijk proces gehad.

In Argentinië komen rijke mensen eigenlijk zelden in de gevangenis, terwijl arme mensen die een misstap begaan vaak extreem lange straffen (tot wel 37 jaar, ook voor minderjarigen!) krijgen en in die tijd nauwelijks behandeling of ondersteuning krijgen.

Che Amigo probeert de gevangenen die dat willen, samen met de vrijwilligers van Cielo Abierto (open lucht) handvatten te geven om beter om te gaan met de vele conflicten.

 

Wat?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We hebben een training van 4 dagen ontwikkeld, waarin deelnemers leren om hun eigen gevoelens beter (en in een eerder stadium te herkennen), ze leren zichzelf stabiliseren, beter luisteren naar de ander en ze krijgen concrete handvatten om te bemiddelen bij conflicten.

Deelnemers die de training volledig hebben afgerond kunnen zich opnieuw inschrijven en dezelfde training nog eens doen in de rol van procesbegeleider. Als ze ook dat goed hebben afgerond kunnen ze zich opgeven voor het ‘train the trainer programma’. Hierin leren ze om zelf workshops te geven over conflicttransformatie.

De basis training is in 2013 drie keer gegeven. De eerste keer door Christien van Che Amigo, de tweede keer door Christien samen met de vrijwiligers van Cielo Abierto en de derde keer hebben de vrijwilligers van Cielo Abierto het programma zelfstandig gegeven. Zij zullen hier in de toekomst ook mee door gaan en zijn daarin dus niet langer afhankelijk van Che Amigo.

In januari 2014 hebben we de eerste train the trainer gegeven aan een groep van 7 gevangenen die er allemaal uitsprongen door hun talent en motivatie. Zij zullen de volgende keer de training geven samen met de vrijwilligers van A Cielo Abierto.

Resultaten

Inmiddels zijn de 3 vrijwilligers van Cielo Abierto volledig opgeleid om de basis training te leren. Zij hebben meegedaan aan de Train the Trainer en zullen dit jaar leren om ook dat programma te geven, waardoor zij helemaal onafhankelijk zullen zijn van Che Amigo.

Per keer doen er ongeveer 30 personen mee aan de training. We zijn heel streng; wie een training mist kan niet meer meedoen. Maar….kan zich wel de volgende keer weer inschrijven. Meestal eindigen we de training met ongeveer 20 personen.

Een aantal reacties van deelnemers na afloop van de training:
“Als ik deze training eerder had gehad was ik hier misschien wel nooit beland”
“Mijn kinderen merkten laatst op dat ik tegenwoordig zo veel beter naar ze luister”
“Ik heb concrete handvatten gekregen om in te grijpen als er conflicten zijn in mijn cel”
“Tijdens de training vergat ik af en toe even dat ik gevangen zat”