Schoolbus voor jongerenvereniging

Introductie

Wij zijn samen met jongerenvereniging Club 25 de Mayo, fondsen aan het werven zodat zij een minibusje kunnen aanschaffen. Dit busje zal gebruikt worden om de kinderen naar voetbalwedstrijden en de band naar optredens de brengen. Daarnaast zal hij gebruikt worden om uitjes te organiseren voor de gemeenschap en om mee te kunnen doen aan uitwisselingsprogramma’s.

Club 25 de Mayo is een centrum in één van de sloppenwijken van Buenos Aires. Door middel van sport, cultuur en onderwijs werkt ‘25’ en sociale transformatie. Al voetballend of zingend en dansend leren jongeren op een positieve manier met anderen omgaan. En de huiswerkbegeleiding en de computerles helpen ze om door te zetten op school. Ze krijgen dankzij de Club mogelijkheden om initiatieven te nemen, nieuwe vaardigheden te leren en ze leren dat hun inzet en ideeën belangrijk is. Een gedachte die niet zo vanzelfsprekend is bij jongeren uit zulke arme gebieden, waar de eigenwaarde vaak laag is.

Wat?

Che Amigo is op dit moment bezig om samen met ‘25’ fondsen te werven voor de aanschaf van een busje. Dit busje zal gebruikt worden om jongeren naar de huiswerkbegeleiding en naar voetbalwedstrijden en de band en het dansteam naar optredens te brengen. Daarnaast geeft de bus de mogelijkheid om uitstapjes te organiseren voor de gemeenschap.

Op dit moment wordt voor de ritten naar voetbalwedstrijden en optredens een bus gehuurd. De hoge kosten die dit met zich meebrengt worden opgebracht door allerlei fondsenwerf activiteiten zoals het verkopen van broodjes en het organiseren en loterijen.

Het geld dat bespaard wordt door de aanschaf van de bus kan straks besteed worden aan structurele verbeteringen aan het clubhuis en professionalisering en uitbreiding van de activiteiten. Één van de prioriteiten is het opzetten van een computerlokaal waar de kinderen computerles zullen krijgen. Het zal ook de enige plaats in de wijk zijn waar toegang is tot internet. Veel van deze kinderen hebben een informatieachterstand, dus het is heel belangrijk dat ze leren gebruik te maken van het internet.

Momenteel is het ook zo dat de jongeren en kinderen aan bepaalde activiteiten niet mee kunnen doen omdat er onvoldoende geld is voor het vervoer. Met een eigen bus valt deze beperking grotendeels weg.

Resultaten

Concreet levert dit project direct en indirect, de volgende resultaten op:

  • Kinderen en jongeren kunnen aan meer activiteiten deelnemen
  • Het geld dat geworven wordt binnen de club gaat niet langer volledig op aan vervoer.
  • Het geld dat uitgespaard wordt zal besteed worden aan hoognodige verbeteringen aan het clubhuis en aan professionalisering en uitbreiding van de activiteiten (ze zijn onder andere bezig met het opzetten van een computer lab, waar gratis computeronderwijs zal worden aangeboden en wat kinderen, als enige plaats in de wijk, de mogelijkheid geeft om op internet te gaan).