Che Amigo programma in Nederland

Che Amigo programma in Nederland

Heel bijzonder! In september begint het Che Amigo Leiderschapsprogramma in Nederland. Er hebben zich 20 deelnemers ingeschreven. Allemaal enthousiaste mensen die werken voor Sociale organisaties of die het programma zelf in een ontwikkelingsland willen opzetten..

Allemaal hebben ze het doel om het programma in te zetten met als doel mensen meer hun kwaliteiten te laten gebruiken en daardoor meer kansen te bieden. Het programma wordt gegeven in Amsterdam op  8 vrijdagmiddagen…..

 

No Comments

Post A Comment