Samenwerken voor jongeren in Suriname

Samenwerken voor jongeren in Suriname

Veel mensen en organisaties in Suriname zetten zich in voor jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Deze jongeren hebben enorme behoefte aan begeleiding, zodat ze na hun detentie, op een positieve manier kunnen integreren in de maatschappij. Che Amigo werkt samen met stichting Libre en Kari yu! om, door middel van training, leiders binnen deze sector te stimuleren meer met elkaar samen te werken.

In een training van 5 dagen had Christien Oudshoorn de inspirerende taak om met sleutelfiguren van zowel de overheid als stichtingen in de sector te werken aan leiderschapsvaardigheden en manieren waarop ze de onderlinge samenwerking konden verbeteren.

Sleutels voor succes die naar voren kwamen waren; goede communicatie en tijd nemen om te reflecteren op het grotere (gezamenlijke) doel.

In juni geven we opnieuw een soortgelijke training voor deze doelgroep.

No Comments

Post A Comment